سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیدگاه
90/7/28
8:42 عصر

قوام زاده رضوى ها هیچ نسبتى با سادات رضوى ندارند

بدست الرضوى در دسته

 

 

تحقیقات در ارتبات با خانواده قنبر بن أبیه این است که قنبر پسر ماه پرى دختر صفر بود.  ماه پرى, زوج بابا جان پسر على اکبر بابا خان ساکن املقان, ادعا کرد که قنبر پسر قوام التولیه است.  بعد از زمان حکم شریعة سید محمد مجتهد تهرانى (پیوست است), قنبر اسم خود را عوض کرد به میرزا آقا قوام زاده رضوى که سوء استفاده از موقوفات محمد محسن ابن المرحوم میرزا الغ الرضوى بکند.  قوام زاده ها هیچ نسبتى با قوام التولیه یا با سادات رضوى ندارند ("محترما توضیحا مینویسم که مقرر حکم شرعی این است که این شخص مدعی ولیدت قوام التولیه به نفی از ان مرحوم و متعلق به فراش یعنی بابا جان شوهر مادرش میباشد و بر او لازم است که خلع لباس سیادت از خود نماید و بر اولیا امور رفع منکر و اجرا حکم شرع لازم و واجب است"). 

 

"بابا جان میگفت که این بچه از خودم است." 

 

حاجى میرزا محمد جعفر قوام التولیه سرکشیک دوم (متوفی 1342ق/1302ش) در راجع به قنبر: "من جز [محمد] مهدى و فروغ اولاد ندارم" ("ان وقت صبیه کوچک [مریم] را نداشت").


بعد از فوت مرحوم قوام التولیه, تنها پسرش, محمد مهدی ذبیح الهی شهیدی, از سن 7/8 سالگى (1342ق/1302ش) ملقب به قوام التولیه بود:


 

کوچکی سن قوام التولیه 1342ق/1302ش


 قوام‌التولیه رضوى، محمدمهدى، سرکشیک دوم (مهر)

 

 

شرایط وقف محمد محسن ابن المرحوم میرزا الغ الرضوى 

حکم شریعة سید محمد مجتهد تهرانى (1344ق): 

 

 

 

مزرعی اسفندیان و قنبر/ میرزا آقا (1346ق):